[DB6] พบกันกับรุ่นพี่ (รุ่น4)

posted on 02 Jul 2013 10:33 by ninlakan in DB

เอนทรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

 
 
 

5401 - กัญญ์ดา มัย (กัญ) 

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

Money mouth Foot in mouth

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- คนญี่ปุ่น?.. อ้าว ไม่ใช่แฮะ... แต่เหมือนจัง...

- ร่าเริงดีนะครับ...

- ...ขอโทษที่พูดเสียงเบานะครับ

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ถ้าทักมาจะโค้งตัวหรือพยักหน้าตอบ แต่จะไม่เป็นฝ่ายทักก่อน

- ถ้าคุยมาก็จะพยายามโต้ตอบ แต่จะเสียงเบาตามปกติ

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ความอยากเข้าหา 4/10

- เจอกันทั่วไปในโรงเรียน

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

5402 - มณฑกาญจน์ โชติกมลธรรม (โมรา)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

Money mouth Foot in mouth

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- พี่ยิ้มตลอดเวลาเลยนะครับ... 

- วาดรูปสวยดีนะครับ...

- ขอโทษที่ไม่ค่อยพูดนะครับ...

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ถ้าทักมาจะโค้งตัวหรือพยักหน้าตอบ แต่จะไม่เป็นฝ่ายทักก่อน

- ถ้าคุยมาก็จะพยายามโต้ตอบ แต่จะเสียงเบาตามปกติ

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ความอยากเข้าหา 4/10

- เจอกันทั่วไปในโรงเรียน

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

5403 - เพียงนภา ประดุจรัตนมณี (เพียงฟ้า/เพียง)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

Laughing Foot in mouth

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- เสื้อกาวน์?... แปลกดีนะครับ..

- บางครั้งผมก็ไม่เข้าใจพี่เพียงฟ้าครับ... ขอโทษด้วยครับ...

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ถ้าทักมาจะโค้งตัวหรือพยักหน้าตอบ แต่จะไม่เป็นฝ่ายทักก่อน

- ถ้าคุยมาก็จะพยายามโต้ตอบ แต่จะเสียงเบาตามปกติ

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ความอยากเข้าหา 3/10

- เจอกันทั่วไปในโรงเรียน

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________


5404 - ศรันฉัตร ตั้งวิริยะกุล (เฟิร์น)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

Money mouth Foot in mouth

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- พี่ดูเครียด ๆ นะครับ... หรือว่าจะเครียดเรื่องสอบเข้า...

- ...หรือว่าผมทำให้พี่เครียด ขอโทษนะครับ...

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ถ้าทักมาจะโค้งตัวหรือพยักหน้าตอบ แต่จะไม่เป็นฝ่ายทักก่อน

- ถ้าคุยมาก็จะพยายามโต้ตอบ แต่จะเสียงเบาตามปกติ

- ทำตัวไม่ถูกถ้าเห็นพี่เฟิร์นเครียด 

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ความอยากเข้าหา 3/10

- เจอกันทั่วไปในโรงเรียน

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

5405 - กัมปนาท รัตติไพศาร (แสง)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

Foot in mouth

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- ...ไม่รู้ว่าควรจะทำตัวยังไงดี

- ...ขอโทษถ้าผมทำให้รำคาญนะครับ

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ไม่ค่อยเข้าหาพี่แสง เพราะกลัวว่าจะทำให้รำคาญ

- แต่ถ้าทักมาจะโค้งตัวหรือพยักหน้าตอบ (ซึ่งไม่น่าจะมีโอกาสเกิดได้เลย)

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ความอยากเข้าหา 2/10

- เจอกันทั่วไปในโรงเรียน 

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

5406 - วริสรา อัษฎาพร (เอพริล)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

Money mouth Foot in mouth

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- พี่สายรหัส...

- ดูเหมือนจะชอบเล่นมือถือมาก... 

- ขอโทษถ้าผมรบกวนนะครับ....

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ถ้าทักมาจะโค้งตัวหรือพยักหน้าตอบ แต่จะไม่เป็นฝ่ายทักก่อน

- ถ้าคุยมาก็จะพยายามโต้ตอบ แต่จะเสียงเบาตามปกติ

- จะพยายามไม่ไปรบกวนตอนที่พี่เอพริลเล่นมือถืออยู่

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ความอยากเข้าหา 3/10

- เจอกันทั่วไปในโรงเรียน 

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

5407 - พลอยอรุณ อร่ามแสงทิวา (บีน)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

Money mouth

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- ตัวใหญ่จัง...

- ชอบเครื่องบินสินะครับ.. แปลกดีนะครับ...

- พี่พูดเก่งจัง... ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับ...

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ถ้าทักมาจะโค้งตัวหรือพยักหน้าตอบ แต่จะไม่เป็นฝ่ายทักก่อน

- ถ้าคุยมาก็จะพยายามโต้ตอบ แต่จะเสียงเบาตามปกติ

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ความอยากเข้าหา 4/10

- เจอกันทั่วไปในโรงเรียน 

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

5408 - สิงหา ก้องเกียรติภูมิ (ออกัส)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

Foot in mouth 

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- ตัวสูงจัง...

- พี่ดูอารมณ์ดีตลอดเวลาเลย... 

- ถ้าพี่แกล้งผมแล้วสนุกก็เชิญเลยครับ... ผมไม่ว่าครับ... (//ความหมายตามตัวไม่ได้ประชดนะครับ)

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ถ้าทักมาจะโค้งตัวหรือพยักหน้าตอบ แต่จะไม่เป็นฝ่ายทักก่อน

- ถ้าคุยมาก็จะพยายามโต้ตอบ แต่จะเสียงเบาตามปกติ

- ถ้าโดนแกล้งแบบไม่รุนแรงก็ทำตัวตามปกติ ไม่ได้โกรธอะไร แต่คาดว่าคงไม่ค่อยโดนแกล้ง เพราะกันไม่ค่อยมีปฏิกิริยาอะไรมากนัก

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ความอยากเข้าหา 3/10

- เจอกันทั่วไปในโรงเรียน 

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________


5409 - ณัฐปกรณ์ (ชองชางซอน) พิรุณธา  (รัก)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

Money mouth 

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- คนเกาหลี?..

- ตัวสูงจัง...

- เหมือนนักร้องเกาหลีเลยแฮะ... 

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ถ้าทักมาจะโค้งตัวหรือพยักหน้าตอบ แต่จะไม่เป็นฝ่ายทักก่อน

- ถ้าคุยมาก็จะพยายามโต้ตอบ แต่จะเสียงเบาตามปกติ

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ความอยากเข้าหา 3/10

- เจอกันทั่วไปในโรงเรียน 

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

5410 - นันทนัท กาญจนฤทัย (น้ำน่าน)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

Money mouth Foot in mouth

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- ร่าเริงดีนะครับ... พูดเก่งด้วย...

- เหมือนกับพี่แอคทีฟตลอดเวลาเลย... ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับ...

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ถ้าทักมาจะโค้งตัวหรือพยักหน้าตอบ แต่จะไม่เป็นฝ่ายทักก่อน

- ถ้าคุยมาก็จะพยายามโต้ตอบ แต่จะเสียงเบาตามปกติ

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ความอยากเข้าหา 3/10

- เจอกันทั่วไปในโรงเรียน 

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

5411 - สิมิลัน นพรัตน์ตระกูล (ปั้นทราย) 

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

Money mouth

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- พี่ยิ้มและร่าเริงตลอดเวลาเลยนะครับ...

- เห็นเค้าว่าพี่ทำขนมเก่ง... อยากลองกินเค้กกล้วยหอมจัง...

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ถ้าทักมาจะโค้งตัวหรือพยักหน้าตอบ แต่จะไม่เป็นฝ่ายทักก่อน

- ถ้าคุยมาก็จะพยายามโต้ตอบ แต่จะเสียงเบาตามปกติ

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ความอยากเข้าหา 4/10

- เจอกันทั่วไปในโรงเรียน 

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

5412 - พันปิยะ สุวรรณวารุณ (ตง) 

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

Money mouth Foot in mouth

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- คนจีน?...

- แผลเป็น.... เป็นอะไรมากมั้ยน่ะครับ...

- พี่พูดตรงจัง... 

- พี่ตอนโกรธ... น่ากลัว.... 

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ถ้าทักมาจะโค้งตัวหรือพยักหน้าตอบ แต่จะไม่เป็นฝ่ายทักก่อน

- ถ้าคุยมาก็จะพยายามโต้ตอบ แต่จะเสียงเบาตามปกติ

- จะพยายามไม่ทำให้พี่ตงระเบิด

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ความอยากเข้าหา 3/10

- เจอกันทั่วไปในโรงเรียน 

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

5413 - ศฤคาล ศรีสุรบถกุล (จอก) 

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

Money mouth

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- ตัวสูงจัง....

- คนเหนือ?...

- ยิ้มตลอดอีกคน... แต่รู้สึกจะต่างจากพวกพี่กัญ...

- สุภาพจัง...

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ถ้าทักมาจะโค้งตัวหรือพยักหน้าตอบ แต่จะไม่เป็นฝ่ายทักก่อน

- ถ้าคุยมาก็จะพยายามโต้ตอบ แต่จะเสียงเบาตามปกติ

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ความอยากเข้าหา 4/10

- เจอกันทั่วไปในโรงเรียน 

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

5414 - ฐณาธร มะลิหอม (ก๊อก)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

Money mouth Foot in mouth

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- คนเหนือ?...

- ร่าเริงดีนะครับ...

- พี่ดูซื่อ ๆ นะครับ... ท่าทางจะเขินง่ายด้วย...

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ถ้าทักมาจะโค้งตัวหรือพยักหน้าตอบ แต่จะไม่เป็นฝ่ายทักก่อน

- ถ้าคุยมาก็จะพยายามโต้ตอบ แต่จะเสียงเบาตามปกติ

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ความอยากเข้าหา 4/10

- เจอกันทั่วไปในโรงเรียน 

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

5415 - แพรอรุณ ดารามณี (เท็น)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

Money mouth

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- ท่าทางร่าเริงดีนะครับ...

- ตอนแรกนึกว่ารุ่นเดียวกัน.. ขอโทษนะครับ...

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ถ้าทักมาจะโค้งตัวหรือพยักหน้าตอบ แต่จะไม่เป็นฝ่ายทักก่อน

- ถ้าคุยมาก็จะพยายามโต้ตอบ แต่จะเสียงเบาตามปกติ

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ความอยากเข้าหา 4/10

- เจอกันทั่วไปในโรงเรียน 

รายละเอียดอื่นๆ

-
 

Comment

Comment:

Tweet